Ana Sayfa

02/07/2018

Plan ve Bütçe Komisyonunda 22 Şubat günü torba yasanın kabul edilmesini izleyen süreçte nükleer santrallerin vergiden muaf kalması için de düzenlemeler görüşülürken, Akkuyu NGS’nin kurulmasının önündeki hukuki süreçte karşılaşılan pürüzlerin de giderilmesine çalışılıyor. Nitekim Akkuyu NGS ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararı hakkında açılmış 13 ayrı iptal davasını değerlendiren Danıştay 7 Mart 2018 tarihinde(dün) ret...

02/07/2018

Nükleer güç santrallerinin risk boyutu kazalarla sınırlı değil elbet lakin,  kabul etmek gerekir ki bu santrallerin meydana getirdikleri tahribat Türkiye’de özellikle Trakya ve Karadeniz’de etkileri 32 yıl önce meydana gelmesine rağmen etkileri bugün de sürmekte olan Çernobil Felaketi ile anlaşıldı.  7 yıl önce meydana gelen Fukuşima Nükleer Felaketi  ise  Çernobil’in sonuçlarından hiçbir...

02/03/2018

Geçen hafta Akkuyu Nükleer Güç Santrali(NGS)’ne ...

02/02/2018

Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nde 11 Mart 2011  yılında meydana gelen deprem ve tsunaminin tetiklemesiyle başlayan nükleer felaket 7. yılına giriyor. İlk olarak 1 ve 3 no’lu reaktörlerin çekirdeklerinde tam erime olduğu tespit edilmiş radyoaktif kirliliğin yer altı suyuna karışmış olabileceği tartışılmaya başlanmıştı. Yürütülen araştırmalar neticesinde 2 No’lu  reaktörde de...

01/29/2018

Türkiye henüz bir nükleer santral kurma ve işletme deneyimine sahip değilken, ikinci nükleer santral için Çevre Etki Değerlendirme(ÇED) başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapıldı. Böylece 2013 yılının Mayıs ayında Türkiye ve Japonya arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma ile  kurulması planlanan her biri 1140 Megawatt  kapasiteli  4...