Çernobil işçilerinin lösemi riski hesaplandı

Çalışma, radyasyonun risklerinin bilinmeyenlerini cevaplamayı hedefliyor. Düşük dozda radyasyonun kanser riskini daha iyi tanımlayacak bulgular peşinde olan araştırmacılar, 1986 yılındaki Çernobil nükleer santral felaketinden sonra santralin temizlenmesi için çalışan insanların lösemi riskinin daha yüksek olduğunu söyledi. ABD, Ukrayna ve Rusya'daki araştırmacılar toplamda 110,000'den fazla işçiyi takip etti ve 137 lösemi vakası ile karşılaştı. 

Araştırmanın başında bulunan, California Üniversitesi Salgın Hastalıklar ve Biyoistatistik Bölümü'nde dersler veren Dr. Lydia Zablotska ve journal Environmental Health Perspectives'deki makaleyi birlikte yazdığı araştırmacılar "Çernobil temizlik işçilerinin 20 yıllık bir süreç içerisinde takip edilmesi sonucunda karşılaştığımız lösemi vakalarının yüzde 16'sının doğrudan Çernobil kazası sonucunda radyasyona maruz kalma ile ilişkilendirilebileceğini hesapladık''  sonucuna vardı.

Bulguların ise, ortalamada daha yüksek kümülatif dozlara maruz kalan, Japon atom bombası mağdurlarının rakamları ile doğru orantılı olduğunu belirttiler.

İşçiler arasında en yaygın lösemi türü kronik lenfositik lösemiydi ve yaşları ilerledikçe vaka sayısının da artması bekleniyor. 

Ancak düşük dozda radyasyona akut veya uzun süreli maruz kalan madenciler, nükleer işçiler ve tıbbi tanı için belirli miktarda radyasyon dozlarına maruz kalan hastalar için radyasyonun riskleriyle ilgili bir kanıt ortaya konamadı. 

Biliminsanları atom bombası mağdurlarının maruz kaldığı yüksek dozda radyasyon ile radyasyon kaynaklı kanser riski arasında bağ buldu. Ancak onlar gamma ya da nötron ışımasına maruz kalırken tıbbi testlede farklı bir ışıma türü olan X-ışınları kullanılıyor. 

Araştırmacılar kronik lenfositik lösemi vakalarının bütün lösemi vakaları içerisindeki oranının Japonya'da yüzde üç iken, bu miktarın A.B.D.'de üçte bir Ukrayna'da ise yüzde 40 oranında olduğunu söyledi. 

Ukraynalı işçilerin çoğu radyoaktif enkazı temizlerken yüksek dozda radyasyona maruz kalmıştı. 

Hematolog ve uzman patologlardan kurulu bir ekip her bir tanıyı doğruladı.

Çernobil temizlik işçilerine, kan testlerinin ve hematolog ziyaretinin de dahil olduğu yıllık tıbbi muayeneler önerilirken, bu daha iyi bulguların elde edilmesini de sağlardı.

Araştırmanın kaynağı A.B.D. Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından sağlandı.

 

Kaynak: CBC